©SGD (2018) Welkom op de website Show Great Danes.

We hopen velen via deze site op de hoogte te kunnen houden van het wel en wee in de show wereld met waar de shows gehouden worden, de uitslagen en eventueel foto’s.

Mocht u bij een show aanwezig zijn geweest, dan zouden we de uitslagen graag van u ontvangen, zodat alle gegevens up-to-date blijven. Deze website zijn we begonnen, omdat velen graag op de hoogte worden gehouden welke Doggen er gekeurd zijn en wat de uitslagen zijn, maar ook om na elke show terug te kunnen kijken v.w.b. de uitslagen in het verleden en welke er nog gaan komen.

Zijn er nog vragen of eventuele opmerken over de site dan horen we dit graag!

 Welcome to the website Show Great Danes.

We hope to be able to keep many people updated about the show-world, where the shows will be held, the results and possibly pictures, through this website.

In case you will be present at a show, we would gladly receive the results so we can keep our data up-to-date. We started this website because many people requested to stay updated in the show-world. Also to be able to look back at past show results.

If there are any questions or remarks about the website, we would love to hear them!